BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH

BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH Bảo tàng chứng tích chiến tranh là nơi trưng bày những tư liệu, hiện vật, hình ảnh nhấn mạnh về hậu quả của các cuộc chiến tranh mà các thế lực xâm lược đã gây ra đối với người dân Việt Nam. Đến tham quan bảo tàng đa số là khách du lịch nước ngoài, họ đến đây để tìm hiểu về các cuộc chiến tranh Việt Nam, sự xúc động qua từng hình ảnh, hiện vật du kách tận mắt thấy được và sự cảm thông những mất mát mà người dân Việt Nam đã trãi qua với những hậu quả phải gang chịu vì chiến tranh. Mỗi năm Bảo tàng chứng tích chiến tranh thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách trong và ngoài nước , đa số là du khách quốc tế. Bảo tàng Chứng tích chiến tranh Việt Nam đã nằm trong hệ thống các bảo tàng vì hào bình thế giới và là thành viên của hội đồng các bảo tàng trên THẾ GIỚI HUỲNH MỸ THUẬN
Đánh giá: 
No votes yet
Tác giả:
Huỳnh Mỹ Thuận

Ảnh cùng tác giả

Đánh giá:
Average: 3.7 (3 votes)
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
Average: 1 (1 vote)
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet

Trang