BỘ ẢNH: LÀNG NGHỀ TRÁNG BÁNH TRÁNG TRUYỀN THỐNG

. Làng nghề tráng bánh tráng truyền thống ở Củ Chi TP.HCM có từ rất lâu đời, từ những cụ bà già nhất ở đây cũng đã biết tráng bánh từ hồi còn thiếu nữ. Cùng với tốc độ công nghiệp hóa ở địa phương, nhiều lò tráng bánh thủ công đã được thay thế bằng các lò tráng bánh công nghiệp.Bên cạnh những lò bánh tráng công nghiệp ngày càng phát triển này, vẫn còn nhiều lò tráng bánh thủ công tiếp tục sống bằng nghề truyền thống của gia đình mình .Để giúp bà con vừa ổn định cuộc sống vừa duy trì và phát triển làng nghề truyền thống, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ngày càng tăng, chính quyền địa phương dự định thành lập Hợp tác xã sản xuất bánh tráng, tổ chức lại khâu thu mua để ổn định giá, tránh thiệt thòi cho bà con làm thủ công, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ, giúp bà con tổ chức lại sản xuất, ổn định và nâng dần cuộc sống bà con ở các làng nghề truyền thống ở vùng nông thôn mới huyện củ chi- TP. HCM .
Đánh giá: 
Average: 5 (1 vote)
Tác giả:
Nguyễn Ngọc Hải

Ảnh cùng tác giả

Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)

Trang