TÁC PHẨM: ĐUA THUYỀN TRÊN KÊNH NHIÊU LỘC

. Hằng năm Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc đua thuyền truyền thống vào trên kênh nhiêu lộc thị nghè, một dòng kênh đen đã được đổi mới, ngày nay đã trở thành dòng kênh xanh, sạch, đẹp. Cuộc đua được xuất phát từ cầu điện biên phủ đến cầu thị nghè và ngược lại .cuộc thi diễn ra thật sôi động và hào hứng của các đội thuyền và các vận động viên tham gia cuộc thi . Người dân TP.HCM và các vùng lân cận đến xem và hưởng ứng cổ vũ phong trào rất đông đảo dọc theo 2 bờ kênh hoàng sa và trường sa .
Đánh giá: 
Average: 5 (1 vote)
Tác giả:
Nguyễn Ngọc Hải

Ảnh cùng tác giả

Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)

Trang