THÙNG NƯỚC UỐNG MIỄN PHÍ CŨNG PHẢI KHÓA

Chiều 5.8, đi trên đường Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, thấy hình ảnh thùng nước miễn phí cũng phải dùng xích khóa. Chiều 11.8 vừa qua, đi trên đường Đặng Văn Bi, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức cũng thấy hình ảnh thùng trà đá miễn phí phải khóa. Việc đặt thùng nước miễn phí là nét đẹp của những người muốn góp một việc làm nhỏ bé vì cộng đồng nhưng vì nạn trộm cướp nên họ phải khóa.
Đánh giá: 
Average: 5 (2 votes)
Tác giả:
Thái Hoàng

Ảnh cùng tác giả

Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 2.7 (3 votes)
Đánh giá:
Average: 3 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 3 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 3 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 3.5 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 3 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)

Trang