TOẢ SÁNG VỠ CẢI LƯƠNG “ TRỜI NAM “

TOẢ SÁNG VỠ CẢI LƯƠNG “ TRỜI NAM “ Cải lương là môn nghệ thuật truyền thống của người dân đất Phương Nam, cải lương đã trãi qua một thời kỳ vàng son, khi các môn nghệ thuật giải trí hiện đại : phim ảnh, ca múa nhạc, game sô…ngày nay tràn ngập trong thời đại kỷ thuật số….Những sân dành cho khấu cải lương không còn trừ các sân khấu kịch nói. Kịch bản cải lương “ Trời Nam “ , vở báo cáo tốt nghiệp lớp Cao đẳng diễn viên cải lương K12 khoa kịch hát dân tộc tại sân khấu Thế Giới Trẻ - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh.Vỡ “ Trời Nam “ tái hiện lại một trang sử oanh liệt trong việc gìn giữ giang sơn nước Việt của Vua Quang Trung.Từng nhân vật trong kịch bản được các sinh viên thể hiện một cách xúất sắc qua từng vai diễn .Đây là đội ngũ kế thừa của môn nghệ thuật cải lương trong tương lại,các bạn vượt qua khó khăn trong hiện tại và tương lai vì lòng đam mê và mong sao gìn giữ được môn nghệ thuật đặc trưng của người dân Nam Bộ.
Đánh giá: 
Average: 1 (1 vote)
Tác giả:
Huỳnh Mỹ Thuận

Ảnh cùng tác giả

Đánh giá:
Average: 3.7 (3 votes)
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
Average: 1 (1 vote)
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet

Trang