Bình minh trên Bến Bình Đông

Khi nhắc đến kênh Bến Nghé - Tàu Hũ, mọi người thường nghĩ đến dòng kênh đen, bị ô nhiễm nặng nề. Còn bây giờ, Bến Nghé - Tàu Hũ đã thật sự thay da đổi thịt. Chắc chắn rằng vào một ngày không xa, kênh Bến Nghé – Tàu Hủ sẽ trở thành điểm du lịch của dân thành phố.
Đánh giá: 
Average: 5 (12 votes)
Tác giả:
Khâu Minh Trung

Ảnh cùng tác giả

Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
Average: 1 (1 vote)
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 4.2 (5 votes)
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
Average: 5 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
Average: 5 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 5 (12 votes)
Đánh giá:
Average: 5 (15 votes)