In bóng thời gian

Cầu đường sắt Bình Lợi được xây dựng 1902 là cây cầu đầu tiên vượt sông Sài Gòn , ngày nay cầu lưu thông chính thức cho đường sắt Việt Nam
Đánh giá: 
Average: 5 (1 vote)
Tác giả:
Nguyễn Văn Phụng

Ảnh cùng tác giả

Đánh giá:
Average: 3 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 1 (1 vote)
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
No votes yet
Đánh giá:
Average: 2.5 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 3 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 3 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 3 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 3.5 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 3 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 3.5 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 3.5 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 3 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 3 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 3 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 5 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 3 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 5 (4 votes)
Đánh giá:
Average: 3 (2 votes)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)

Trang