Hoàng hôn trên trung tâm Sài Gòn

Ảnh được chụp ở Quận 2 nhìn về trung tâm Sài Gòn, vào buổi chiều hoàng hôn buông tuyệt đẹp.
Đánh giá: 
Average: 4 (1 vote)
Tác giả:
Nguyễn Xuân Thịnh

Ảnh cùng tác giả

Đánh giá:
Average: 4 (1 vote)