Sương sớm Sài Gòn

Ảnh chụp tại Kênh Tàu Hũ - Khu Đại Lộ Võ Văn Kiệt, do hơi ẩm bám vào ống kính máy ảnh tạo ra ảnh có hiệu ứng như sương sớm, không xử lý photoshop
Đánh giá: 
Average: 5 (1 vote)
Tác giả:
Nguyễn Đình Đức

Ảnh cùng tác giả

Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)
Đánh giá:
Average: 5 (1 vote)