Hỗ trợ gửi ảnh

Thí sinh tham gia dự thi đăng ký tài khoản

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên website: cuocthianh.2saigon.vn / 2saigon.vn

Bước 2: Xác nhận tài khoản qua email và thay đổi mật khẩu

Bước 3: Đăng nhập tài khoản

Bước 4: Đăng ảnh dự thi vào Chuyên mục ảnh đơn hoặc ảnh bộ ( có tên tác phẩm, chú thích ảnh). Ảnh dưới 5MB

Bước 5: Nhấn nút "Lưu" _ chờ ban quản trị duyệt ảnh.

Hoặc có thể gửi hình ảnh tham gia vào email: thianhchaosaigon@gmail.com

Mọi thắc mắc liên hệ: Mr. Tuấn (0903031213)

Hoặc email: thianhchaosaigon@gmail.com