Tác giả

STT Họ & Tên Tỉnh thành Tác phẩm
1 Đinh Sỹ Mạnh Hồ Chí Minh 0
2 Vũ Văn Linh Hồ Chí Minh 0
3 Mai Nhut Minh Hồ Chí Minh 0
4 Bảo Dung Hồ Chí Minh 0
5 Thái Hoàng Hồ Chí Minh 70
6 Le Hanh Đà nẵng 0
7 Nguyễn Thành Đạt Hồ Chí Minh 0
8 Nguyễn Hoàng Hồ Chí Minh 3
9 Bùi Vy Vân Hồ Chí Minh 0
10 Nguyễn Thanh Phú Hồ Chí Minh 0
11 Nguyễn Ngọc Sơn Hồ Chí Minh 0
12 Giang Sơn Đông Hồ Chí Minh 17
13 Nguyễn Thủy Tiên Hồ Chí Minh 0
14 VÕ ĐÌNH ĐẢM Hồ Chí Minh 0
15 Lê Đoàn Anh Tú Hồ Chí Minh 3
16 Nguyễn Văn Đức Lâm Hồ Chí Minh 0
17 Nguyễn Thị Mai Hương Hồ Chí Minh 7
18 Nguyễn Tân Tiến Hồ Chí Minh 4
19 Cao Hải Minh Hồ Chí Minh 0
20 Thân Tình Hồ Chí Minh 1
21 Nguyễn Duy Như Hồ Chí Minh 0
22 Nguyễn Quốc Tuấn Hồ Chí Minh 4
23 Dương Hoàng Đăng Hồ Chí Minh 0
24 Lê Trung Quân Hồ Chí Minh 4
25 Phùng Hớn Trung Hà Nội 1
26 Nguyễn Hồng Linh Hồ Chí Minh 1
27 1 Hà Nội 0
28 Lê Tiên Hà Nội 0
29 Đỗ Quang Đức Hồ Chí Minh 2
30 Trần Vũ Quang Duy Hồ Chí Minh 6
31 Trương Quốc Cường Hồ Chí Minh 1
32 Cao Thị Ngọc Diễm Hồ Chí Minh 21
33 Phạm Ngọc Long Thiên Hồ Chí Minh 3
34 Cao Xuân Vinh Hồ Chí Minh 74
35 Phan Tuấn Long Hồ Chí Minh 6
36 Ngô Quốc Việt Hồ Chí Minh 1
37 Võ văn Thanh Hồ Chí Minh 7
38 Nguyễn Thị Nguyên Vi Hồ Chí Minh 1
39 Chế Hồng Trung Hồ Chí Minh 9
40 Đỗ Trọng Hoài Ân Hồ Chí Minh 2
41 Lê Anh Tuấn Hồ Chí Minh 7
42 Ngô Thiết Hùng Hồ Chí Minh 12
43 Nguyễn Tấn Tuấn Hồ Chí Minh 11
44 Nguyễn Thế Vương Hồ Chí Minh 0
45 Nguyễn Luật Hồ Chí Minh 1
46 Cao Xuân Vĩnh Khánh Hồ Chí Minh 5
47 Mai Minh Tâm Hồ Chí Minh 1
48 Đỗ Đại Dương Hồ Chí Minh 0
49 Trần Văn Trường Hồ Chí Minh 2
50 Nguyễn Huy Lộc Hồ Chí Minh 1
51 Khâu Minh Trung Hồ Chí Minh 0
52 Phạm Văn Vượng Hồ Chí Minh 0
53 Khâu Minh Trung Hồ Chí Minh 0
54 Lê Văn Quân Hồ Chí Minh 0
55 Nguyễn Ngọc Hải Hồ Chí Minh 157
56 Trần Minh Hoàng Hồ Chí Minh 41
57 Nguyễn Văn Tuấn Hồ Chí Minh 7
58 Khâu Minh Trung Hồ Chí Minh 26
59 Đinh Văn Mạnh Hồ Chí Minh 0
60 Trần Khoa Vũ Sơn Hồ Chí Minh 0
61 Trần Khoa Vũ Sơn Hồ Chí Minh 2
62 Phan Lê Minh Tú Hồ Chí Minh 27
63 Phạm Thị Lan Anh Hồ Chí Minh 31
64 Nguyễn Việt Thanh Hồ Chí Minh 0
65 ĐỖ TRỌNG DANH Hồ Chí Minh 44
66 Tăng Quang Trọng Hồ Chí Minh 29
67 Nguyễn Mạnh Cường Hồ Chí Minh 47
68 Phạm Hoài Sang Hồ Chí Minh 2
69 Trần Đình Thương Hồ Chí Minh 1
70 Nguyễn Văn Viết An Hồ Chí Minh 4
71 Đào Vũ Đình Hoàng Hồ Chí Minh 13
72 Nguyễn Xuân Hãn Hồ Chí Minh 1
73 Trần Văn Sơn Hồ Chí Minh 1
74 Nguyen Xuan Hồ Chí Minh 0
75 Nguyen Thanh Xuan Hồ Chí Minh 0
76 Đỗ trọng hoài Ân Hồ Chí Minh 22
77 Nguyen Thanh Xuan Hồ Chí Minh 2
78 Nguyễn Văn Hợp Hồ Chí Minh 0
79 Huỳnh Mỹ Thuận Hồ Chí Minh 177
80 Nguyễn Văn Phụng Hồ Chí Minh 38
81 Lê văn đại Hồ Chí Minh 1
82 Lê Nguyễn Hoàng Vũ Hồ Chí Minh 3
83 Nguyễn Văn Thảnh Hồ Chí Minh 12
84 Nguyễn Hữu Văn Hồ Chí Minh 6
85 Trần Đình Kim Điền (Mai Điền) Hồ Chí Minh 2
86 DUYTIEN Hồ Chí Minh 13
87 Vũ bá Duy Hồ Chí Minh 10
88 Nguyễn Phi Khang Hồ Chí Minh 0
89 Nguyễn Hoàng Trọng Hồ Chí Minh 0
90 Hồ Tuấn Khang Hồ Chí Minh 2
91 Trần Việt Dũng Hồ Chí Minh 1
92 Đỗ ngọc Thành Hà Nội 2
93 Nguyễn Quốc Hùng Hà Nội 0
94 Nguyễn Trần Thanh Nhã Hồ Chí Minh 0
95 Lưu Sử Đoan Hồ Chí Minh 19
96 Trần Ngọc Dũng Hồ Chí Minh 16
97 Trần Kim Liên Hồ Chí Minh 1
98 Lê Thi Ngọc Quyên Hồ Chí Minh 2
99 Nguyễn Thị Ngà Hồ Chí Minh 8
100 Võ Văn Hoàng Hồ Chí Minh 0
101 Lê Minh Duy Hồ Chí Minh 5
102 Bùi Huy Vũ Hồ Chí Minh 63
103 Lê Hải Nhung Hà Nội 1
104 Nguyễn Thanh Triết Hồ Chí Minh 1
105 Trúc Mai Hà Nội 1
106 Lê Ngọc Hoàng Minh Hồ Chí Minh 2
107 Nguyễn Minh Tiến Hồ Chí Minh 12
108 Lê Huy Anh Hồ Chí Minh 12
109 Nguyễn Xuân Trang Hồ Chí Minh 5
110 Nguyễn Nhật Minh Hồ Chí Minh 1
111 Nguyễn Hải Vinh Hồ Chí Minh 10
112 Mai Huỳnh Đại Dương Hồ Chí Minh 0
113 Trần Trọng Nghĩa Hồ Chí Minh 1
114 Phan Anh Tú Hồ Chí Minh 3
115 Ngô Tới Hòa Hồ Chí Minh 0
116 Nguyễn Quang Việt Hồ Chí Minh 1
117 Nguyễn Nhật Nam Hồ Chí Minh 3
118 Đinh Nho Ngọc Lâm Hồ Chí Minh 1
119 Nguyễn Thanh Vinh Hồ Chí Minh 3
120 Cao Kỳ Nhân Hồ Chí Minh 2
121 Nguyễn Thái Hoàng Hồ Chí Minh 4
122 Nguyễn Đình Đức Hà Nội 8
123 Nguyễn Xuân Thịnh Hồ Chí Minh 1
124 Đinh Thắng Hồ Chí Minh 1
125 Nguyễn Văn Sung Hồ Chí Minh 1
126 Đặng Trung Thành Hồ Chí Minh 0
127 Nguyễn Hoàng Bửu Văn Hồ Chí Minh 2
128 Nguyễn Hoàng Sơn Hồ Chí Minh 1
129 Kim Chi Hồ Chí Minh 5
130 Huỳnh Văn Truyền Đà nẵng 1
131 Nguyễn Tuấn Anh Hồ Chí Minh 0
132 Nguyễn Đức Hiếu Hồ Chí Minh 1
133 Nguyễn Huy Sơn Hồ Chí Minh 0
134 Nguyen Minh Hồ Chí Minh 1
135 nguyễn anh minh Hồ Chí Minh 0
136 trần long khánh Hồ Chí Minh 9
137 Nguyễn Thanh Hải Hà Nội 3
138 tran minh duc Hà Nội 0
139 Phạm tuấn Hà Nội 0
140 Nguyễn Thiên Phúc Hồ Chí Minh 3
141 Minh Thu Hồ Chí Minh 6
142 Mary Pham Hồ Chí Minh 0
143 trần hoa Hà Nội 0
144 Nguyễn hiền Hà Nội 0
145 lê huỳnh quyết Hà Nội 0
146 Trịnh Đình Việt Hồ Chí Minh 12
147 luong tran thanh Hồ Chí Minh 9
148 trần quang Hà Nội 0
149 trần quang Hà Nội 0
150 Đồng Văn Giới Hồ Chí Minh 21
151 Kelvin Huy Hồ Chí Minh 3
152 Nguyễn Thị Thúy Hằng Hồ Chí Minh 14
153 Xuân Toàn Hà Nội 0
154 Hoàng Thị Hường Hồ Chí Minh 0
155 Đỗ Minh Anh Hồ Chí Minh 1
156 Trần Kế Oai Hồ Chí Minh 7
157 Phạm Quang Thành Hồ Chí Minh 14
158 Nguyễn Thế Dương Hồ Chí Minh 8
159 Nguyễn Xuân Thắng Hồ Chí Minh 7
160 PHẠM MINH GIẢNG Hồ Chí Minh 34
161 Trương Phúc Thịnh Hồ Chí Minh 4
162 Nguyễn Anh Khoa Hồ Chí Minh 1
163 Hồ Sỹ Long Hồ Chí Minh 6
164 PHẠM NHỰT THƯỞNG Hồ Chí Minh 63
165 Tống Trần Sơn Hồ Chí Minh 4
166 Nguyễn Thanh Tùng Hồ Chí Minh 7
167 Bùi Hồng Kông Hồ Chí Minh 2
168 Bùi Việt Hưng Hồ Chí Minh 3
169 le thu thuy Hà Nội 0
170 Nguyễn Hữu Tuấn Hồ Chí Minh 9
171 Võ Ngọc Hiền Hồ Chí Minh 3
172 Hoàng Ngọc Hải Hồ Chí Minh 68
173 Nguyễn Thị Phương Thanh Hà Nội 2
174 Thái Tôn Hạo Hồ Chí Minh 1
175 Đinh Công Tâm Hồ Chí Minh 3
176 Trần Như Quỳnh Hồ Chí Minh 8
177 Lê Huy Quân Hồ Chí Minh 12
178 Trần Ngọc Hùng Hồ Chí Minh 1
179 Nguyễn Trân Nhân Kiệt Hồ Chí Minh 4
180 Võ Hoàng Vy Hồ Chí Minh 5
181 Trương Thị Thà Hồ Chí Minh 0
182 Kiều Anh Dũng Hồ Chí Minh 29
183 Nguyễn Thành Hiệp Hồ Chí Minh 3
184 Tran Truong Ton Dzung Hồ Chí Minh 4
185 Vũ Giang Hồ Chí Minh 1
186 NGUYỄN THÀNH AN Hồ Chí Minh 1
187 MAI BẢO THỊNH Hồ Chí Minh 2
188 VŨ THỊ UYÊN PHƯƠNG Hồ Chí Minh 6
189 Trần Kim Vĩnh Thành Hồ Chí Minh 58
190 Lê Huy Long Hà Nội 14
191 Huynh Thu Hồ Chí Minh 4
192 Nguyễn Thị Vân Anh Hồ Chí Minh 3
193 Hoàng Ngân Hạnh Hồ Chí Minh 17
194 Nguyễn Ngọc Nhã Khanh Hồ Chí Minh 1
195 Bùi Viết Đồng Hồ Chí Minh 7
196 Nguyễn Thị Yến Nhi Hồ Chí Minh 1
197 Huy Lê Hồ Chí Minh 0
198 Lê Hồng Phú Hồ Chí Minh 0
199 Hưng Hồ Chí Minh 0
200 Bùi Quang Vũ Hồ Chí Minh 8
201 Nguyễn Minh Tân Hồ Chí Minh 1
202 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Hồ Chí Minh 5
203 Bùi Xuân Thủy Hồ Chí Minh 6
204 Trương Ngọc Bảo Hồ Chí Minh 5
205 Nguyễn Quốc Phong Hồ Chí Minh 13
206 Thái Viết Hoàn Hồ Chí Minh 14
207 Pham thị Kim Oanh Hồ Chí Minh 10
208 Đào Hữu Nghĩa Hồ Chí Minh 3
209 Lê Hữu Dũng Hồ Chí Minh 4
210 Hoang Linh Hồ Chí Minh 0
211 nguyễn anh thư Hồ Chí Minh 0