Tác giả

STT Họ & Tên Tỉnh thành Tác phẩm
1 Đinh Sỹ Mạnh Hồ Chí Minh 0
2 Vũ Văn Linh Hồ Chí Minh 0
3 Mai Nhut Minh Hồ Chí Minh 0
4 Bảo Dung Hồ Chí Minh 0
5 Thái Hoàng Hồ Chí Minh 10
6 Le Hanh Đà nẵng 0
7 Nguyễn Thành Đạt Hồ Chí Minh 0
8 Nguyễn Hoàng Hồ Chí Minh 3
9 Bùi Vy Vân Hồ Chí Minh 0
10 Nguyễn Thanh Phú Hồ Chí Minh 0
11 Nguyễn Ngọc Sơn Hồ Chí Minh 0
12 Giang Sơn Đông Hồ Chí Minh 5
13 Nguyễn Thủy Tiên Hồ Chí Minh 0
14 VÕ ĐÌNH ĐẢM Hồ Chí Minh 0
15 Lê Đoàn Anh Tú Hồ Chí Minh 1
16 Nguyễn Văn Đức Lâm Hồ Chí Minh 0
17 Nguyễn Thị Mai Hương Hồ Chí Minh 7
18 Nguyễn Tân Tiến Hồ Chí Minh 4
19 Cao Hải Minh Hồ Chí Minh 0
20 Thân Tình Hồ Chí Minh 1
21 Nguyễn Duy Như Hồ Chí Minh 0
22 Nguyễn Quốc Tuấn Hồ Chí Minh 4
23 Dương Hoàng Đăng Hồ Chí Minh 0
24 Lê Trung Quân Hồ Chí Minh 4
25 Phùng Hớn Trung Hà Nội 1
26 Nguyễn Hồng Linh Hồ Chí Minh 1
27 1 Hà Nội 0
28 Lê Tiên Hà Nội 0
29 Đỗ Quang Đức Hồ Chí Minh 2
30 Trần Vũ Quang Duy Hồ Chí Minh 0
31 Trương Quốc Cường Hồ Chí Minh 1
32 Cao Thị Ngọc Diễm Hồ Chí Minh 21
33 Phạm Ngọc Long Thiên Hồ Chí Minh 1
34 Cao Xuân Vinh Hồ Chí Minh 74
35 Phan Tuấn Long Hồ Chí Minh 6
36 Ngô Quốc Việt Hồ Chí Minh 1
37 Võ văn Thanh Hồ Chí Minh 0
38 Nguyễn Thị Nguyên Vi Hồ Chí Minh 1
39 Chế Hồng Trung Hồ Chí Minh 9
40 Đỗ Trọng Hoài Ân Hồ Chí Minh 2
41 Lê Anh Tuấn Hồ Chí Minh 5
42 Ngô Thiết Hùng Hồ Chí Minh 12
43 Nguyễn Tấn Tuấn Hồ Chí Minh 9
44 Nguyễn Thế Vương Hồ Chí Minh 0
45 Nguyễn Luật Hồ Chí Minh 1
46 Cao Xuân Vĩnh Khánh Hồ Chí Minh 5
47 Mai Minh Tâm Hồ Chí Minh 1
48 Đỗ Đại Dương Hồ Chí Minh 0
49 Trần Văn Trường Hồ Chí Minh 2
50 Nguyễn Huy Lộc Hồ Chí Minh 1
51 Khâu Minh Trung Hồ Chí Minh 0
52 Phạm Văn Vượng Hồ Chí Minh 0
53 Khâu Minh Trung Hồ Chí Minh 0
54 Lê Văn Quân Hồ Chí Minh 0
55 Nguyễn Ngọc Hải Hồ Chí Minh 62
56 Trần Minh Hoàng Hồ Chí Minh 5
57 Nguyễn Văn Tuấn Hồ Chí Minh 7
58 Khâu Minh Trung Hồ Chí Minh 10
59 Đinh Văn Mạnh Hồ Chí Minh 0
60 Trần Khoa Vũ Sơn Hồ Chí Minh 0
61 Trần Khoa Vũ Sơn Hồ Chí Minh 2
62 Phan Lê Minh Tú Hồ Chí Minh 27
63 Phạm Thị Lan Anh Hồ Chí Minh 24
64 Nguyễn Việt Thanh Hồ Chí Minh 0
65 ĐỖ TRỌNG DANH Hồ Chí Minh 0
66 Tăng Quang Trọng Hồ Chí Minh 0
67 Nguyễn Mạnh Cường Hồ Chí Minh 6
68 Phạm Hoài Sang Hồ Chí Minh 2
69 Trần Đình Thương Hồ Chí Minh 1
70 Nguyễn Văn Viết An Hồ Chí Minh 4
71 Đào Vũ Đình Hoàng Hồ Chí Minh 4
72 Nguyễn Xuân Hãn Hồ Chí Minh 1
73 Trần Văn Sơn Hồ Chí Minh 1
74 Nguyen Xuan Hồ Chí Minh 0
75 Nguyen Thanh Xuan Hồ Chí Minh 0
76 Đỗ trọng hoài Ân Hồ Chí Minh 4
77 Nguyen Thanh Xuan Hồ Chí Minh 2
78 Nguyễn Văn Hợp Hồ Chí Minh 0
79 Huỳnh Mỹ Thuận Hồ Chí Minh 65
80 Nguyễn Văn Phụng Hồ Chí Minh 9
81 Lê văn đại Hồ Chí Minh 1
82 Lê Nguyễn Hoàng Vũ Hồ Chí Minh 3
83 Nguyễn Văn Thảnh Hồ Chí Minh 12
84 Nguyễn Hữu Văn Hồ Chí Minh 5
85 Trần Đình Kim Điền (Mai Điền) Hồ Chí Minh 2
86 DUYTIEN Hồ Chí Minh 13
87 Vũ bá Duy Hồ Chí Minh 8
88 Nguyễn Phi Khang Hồ Chí Minh 0
89 Nguyễn Hoàng Trọng Hồ Chí Minh 0
90 Hồ Tuấn Khang Hồ Chí Minh 2
91 Trần Việt Dũng Hồ Chí Minh 1
92 Đỗ ngọc Thành Hà Nội 2