Tác giả

STT Họ & Tên Tỉnh thành Tác phẩm
1 Đinh Sỹ Mạnh Hồ Chí Minh 0
2 Vũ Văn Linh Hồ Chí Minh 0
3 Mai Nhut Minh Hồ Chí Minh 0
4 Bảo Dung Hồ Chí Minh 0
5 Thái Hoàng Hồ Chí Minh 70
6 Le Hanh Đà nẵng 0
7 Nguyễn Thành Đạt Hồ Chí Minh 0
8 Nguyễn Hoàng Hồ Chí Minh 3
9 Bùi Vy Vân Hồ Chí Minh 0
10 Nguyễn Thanh Phú Hồ Chí Minh 0
11 Nguyễn Ngọc Sơn Hồ Chí Minh 0
12 Giang Sơn Đông Hồ Chí Minh 5
13 Nguyễn Thủy Tiên Hồ Chí Minh 0
14 VÕ ĐÌNH ĐẢM Hồ Chí Minh 0
15 Lê Đoàn Anh Tú Hồ Chí Minh 3
16 Nguyễn Văn Đức Lâm Hồ Chí Minh 0
17 Nguyễn Thị Mai Hương Hồ Chí Minh 7
18 Nguyễn Tân Tiến Hồ Chí Minh 4
19 Cao Hải Minh Hồ Chí Minh 0
20 Thân Tình Hồ Chí Minh 1
21 Nguyễn Duy Như Hồ Chí Minh 0
22 Nguyễn Quốc Tuấn Hồ Chí Minh 4
23 Dương Hoàng Đăng Hồ Chí Minh 0
24 Lê Trung Quân Hồ Chí Minh 4
25 Phùng Hớn Trung Hà Nội 1
26 Nguyễn Hồng Linh Hồ Chí Minh 1
27 1 Hà Nội 0
28 Lê Tiên Hà Nội 0
29 Đỗ Quang Đức Hồ Chí Minh 2
30 Trần Vũ Quang Duy Hồ Chí Minh 2
31 Trương Quốc Cường Hồ Chí Minh 1
32 Cao Thị Ngọc Diễm Hồ Chí Minh 21
33 Phạm Ngọc Long Thiên Hồ Chí Minh 3
34 Cao Xuân Vinh Hồ Chí Minh 74
35 Phan Tuấn Long Hồ Chí Minh 6
36 Ngô Quốc Việt Hồ Chí Minh 1
37 Võ văn Thanh Hồ Chí Minh 7
38 Nguyễn Thị Nguyên Vi Hồ Chí Minh 1
39 Chế Hồng Trung Hồ Chí Minh 9
40 Đỗ Trọng Hoài Ân Hồ Chí Minh 2
41 Lê Anh Tuấn Hồ Chí Minh 7
42 Ngô Thiết Hùng Hồ Chí Minh 12
43 Nguyễn Tấn Tuấn Hồ Chí Minh 11
44 Nguyễn Thế Vương Hồ Chí Minh 0
45 Nguyễn Luật Hồ Chí Minh 1
46 Cao Xuân Vĩnh Khánh Hồ Chí Minh 5
47 Mai Minh Tâm Hồ Chí Minh 1
48 Đỗ Đại Dương Hồ Chí Minh 0
49 Trần Văn Trường Hồ Chí Minh 2
50 Nguyễn Huy Lộc Hồ Chí Minh 1
51 Khâu Minh Trung Hồ Chí Minh 0
52 Phạm Văn Vượng Hồ Chí Minh 0
53 Khâu Minh Trung Hồ Chí Minh 0
54 Lê Văn Quân Hồ Chí Minh 0
55 Nguyễn Ngọc Hải Hồ Chí Minh 157
56 Trần Minh Hoàng Hồ Chí Minh 41
57 Nguyễn Văn Tuấn Hồ Chí Minh 7
58 Khâu Minh Trung Hồ Chí Minh 18
59 Đinh Văn Mạnh Hồ Chí Minh 0
60 Trần Khoa Vũ Sơn Hồ Chí Minh 0
61 Trần Khoa Vũ Sơn Hồ Chí Minh 2
62 Phan Lê Minh Tú Hồ Chí Minh 27
63 Phạm Thị Lan Anh Hồ Chí Minh 31
64 Nguyễn Việt Thanh Hồ Chí Minh 0
65 ĐỖ TRỌNG DANH Hồ Chí Minh 41
66 Tăng Quang Trọng Hồ Chí Minh 0
67 Nguyễn Mạnh Cường Hồ Chí Minh 47
68 Phạm Hoài Sang Hồ Chí Minh 2
69 Trần Đình Thương Hồ Chí Minh 1
70 Nguyễn Văn Viết An Hồ Chí Minh 4
71 Đào Vũ Đình Hoàng Hồ Chí Minh 13
72 Nguyễn Xuân Hãn Hồ Chí Minh 1
73 Trần Văn Sơn Hồ Chí Minh 1
74 Nguyen Xuan Hồ Chí Minh 0
75 Nguyen Thanh Xuan Hồ Chí Minh 0
76 Đỗ trọng hoài Ân Hồ Chí Minh 22
77 Nguyen Thanh Xuan Hồ Chí Minh 2
78 Nguyễn Văn Hợp Hồ Chí Minh 0
79 Huỳnh Mỹ Thuận Hồ Chí Minh 177
80 Nguyễn Văn Phụng Hồ Chí Minh 32
81 Lê văn đại Hồ Chí Minh 1
82 Lê Nguyễn Hoàng Vũ Hồ Chí Minh 3
83 Nguyễn Văn Thảnh Hồ Chí Minh 12
84 Nguyễn Hữu Văn Hồ Chí Minh 6
85 Trần Đình Kim Điền (Mai Điền) Hồ Chí Minh 2
86 DUYTIEN Hồ Chí Minh 13
87 Vũ bá Duy Hồ Chí Minh 10
88 Nguyễn Phi Khang Hồ Chí Minh 0
89 Nguyễn Hoàng Trọng Hồ Chí Minh 0
90 Hồ Tuấn Khang Hồ Chí Minh 2
91 Trần Việt Dũng Hồ Chí Minh 1
92 Đỗ ngọc Thành Hà Nội 2
93 Nguyễn Quốc Hùng Hà Nội 0
94 Nguyễn Trần Thanh Nhã Hồ Chí Minh 0
95 Lưu Sử Đoan Hồ Chí Minh 15
96 Trần Ngọc Dũng Hồ Chí Minh 16
97 Trần Kim Liên Hồ Chí Minh 1
98 Lê Thi Ngọc Quyên Hồ Chí Minh 2
99 Nguyễn Thị Ngà Hồ Chí Minh 8
100 Võ Văn Hoàng Hồ Chí Minh 0
101 Lê Minh Duy Hồ Chí Minh 5
102 Bùi Huy Vũ Hồ Chí Minh 57
103 Lê Hải Nhung Hà Nội 1
104 Nguyễn Thanh Triết Hồ Chí Minh 1
105 Trúc Mai Hà Nội 1
106 Lê Ngọc Hoàng Minh Hồ Chí Minh 2
107 Nguyễn Minh Tiến Hồ Chí Minh 9
108 Lê Huy Anh Hồ Chí Minh 12
109 Nguyễn Xuân Trang Hồ Chí Minh 5
110 Nguyễn Nhật Minh Hồ Chí Minh 1
111 Nguyễn Hải Vinh Hồ Chí Minh 10
112 Mai Huỳnh Đại Dương Hồ Chí Minh 0
113 Trần Trọng Nghĩa Hồ Chí Minh 1
114 Phan Anh Tú Hồ Chí Minh 3
115 Ngô Tới Hòa Hồ Chí Minh 0
116 Nguyễn Quang Việt Hồ Chí Minh 1
117 Nguyễn Nhật Nam Hồ Chí Minh 3
118 Đinh Nho Ngọc Lâm Hồ Chí Minh 1
119 Nguyễn Thanh Vinh Hồ Chí Minh 3
120 Cao Kỳ Nhân Hồ Chí Minh 2
121 Nguyễn Thái Hoàng Hồ Chí Minh 4
122 Nguyễn Đình Đức Hà Nội 8
123 Nguyễn Xuân Thịnh Hồ Chí Minh 1
124 Đinh Thắng Hồ Chí Minh 1
125 Nguyễn Văn Sung Hồ Chí Minh 1
126 Đặng Trung Thành Hồ Chí Minh 0
127 Nguyễn Hoàng Bửu Văn Hồ Chí Minh 2
128 Nguyễn Hoàng Sơn Hồ Chí Minh 1
129 Kim Chi Hồ Chí Minh 2
130 Huỳnh Văn Truyền Đà nẵng 1
131 Nguyễn Tuấn Anh Hồ Chí Minh 0
132 Nguyễn Đức Hiếu Hồ Chí Minh 1
133 Nguyễn Huy Sơn Hồ Chí Minh 0
134 Nguyen Minh Hồ Chí Minh 1
135 nguyễn anh minh Hồ Chí Minh 0
136 trần long khánh Hồ Chí Minh 9
137 Nguyễn Thanh Hải Hà Nội 3
138 tran minh duc Hà Nội 0
139 Phạm tuấn Hà Nội 0
140 Nguyễn Thiên Phúc Hồ Chí Minh 3
141 Minh Thu Hồ Chí Minh 6
142 Mary Pham Hồ Chí Minh 0
143 trần hoa Hà Nội 0
144 Nguyễn hiền Hà Nội 0
145 lê huỳnh quyết Hà Nội 0
146 Trịnh Đình Việt Hồ Chí Minh 12
147 luong tran thanh Hồ Chí Minh 9
148 trần quang Hà Nội 0
149 trần quang Hà Nội 0
150 Đồng Văn Giới Hồ Chí Minh 21
151 Kelvin Huy Hồ Chí Minh 3
152 Nguyễn Thị Thúy Hằng Hồ Chí Minh 14
153 Xuân Toàn Hà Nội 0
154 Hoàng Thị Hường Hồ Chí Minh 0
155 Đỗ Minh Anh Hồ Chí Minh 1
156 Trần Kế Oai Hồ Chí Minh 7
157 Phạm Quang Thành Hồ Chí Minh 14
158 Nguyễn Thế Dương Hồ Chí Minh 8
159 Nguyễn Xuân Thắng Hồ Chí Minh 7
160 PHẠM MINH GIẢNG Hồ Chí Minh 34
161 Trương Phúc Thịnh Hồ Chí Minh 4
162 Nguyễn Anh Khoa Hồ Chí Minh 1
163 Hồ Sỹ Long Hồ Chí Minh 6
164 PHẠM NHỰT THƯỞNG Hồ Chí Minh 42
165 Tống Trần Sơn Hồ Chí Minh 4
166 Nguyễn Thanh Tùng Hồ Chí Minh 7
167 Bùi Hồng Kông Hồ Chí Minh 2
168 Bùi Việt Hưng Hồ Chí Minh 3
169 le thu thuy Hà Nội 0
170 Nguyễn Hữu Tuấn Hồ Chí Minh 9
171 Võ Ngọc Hiền Hồ Chí Minh 3
172 Hoàng Ngọc Hải Hồ Chí Minh 68
173 Nguyễn Thị Phương Thanh Hà Nội 2
174 Thái Tôn Hạo Hồ Chí Minh 1
175 Đinh Công Tâm Hồ Chí Minh 3
176 Trần Như Quỳnh Hồ Chí Minh 8
177 Lê Huy Quân Hồ Chí Minh 12
178 Trần Ngọc Hùng Hồ Chí Minh 1
179 Nguyễn Trân Nhân Kiệt Hồ Chí Minh 4
180 Võ Hoàng Vy Hồ Chí Minh 1
181 Trương Thị Thà Hồ Chí Minh 0
182 Kiều Anh Dũng Hồ Chí Minh 29
183 Nguyễn Thành Hiệp Hồ Chí Minh 3
184 Tran Truong Ton Dzung Hồ Chí Minh 3
185 Vũ Giang Hồ Chí Minh 1
186 NGUYỄN THÀNH AN Hồ Chí Minh 1
187 MAI BẢO THỊNH Hồ Chí Minh 2
188 VŨ THỊ UYÊN PHƯƠNG Hồ Chí Minh 6
189 Trần Kim Vĩnh Thành Hồ Chí Minh 48
190 Lê Huy Long Hà Nội 14
191 Huynh Thu Hồ Chí Minh 4
192 Nguyễn Thị Vân Anh Hồ Chí Minh 3
193 Hoàng Ngân Hạnh Hồ Chí Minh 17
194 Nguyễn Ngọc Nhã Khanh Hồ Chí Minh 1
195 Bùi Viết Đồng Hồ Chí Minh 7
196 Nguyễn Thị Yến Nhi Hồ Chí Minh 1
197 Huy Lê Hồ Chí Minh 0
198 Lê Hồng Phú Hồ Chí Minh 0